Welkom

We take care!

Vaak nemen bedrijven beslissingen op IT-gebied, waarvan zij de gevolgen moeilijk kunnen overzien, omdat ze onvoldoende kennis van de materie hebben. Dat is vervelend, want deze beslissingen hebben vaak een grote impact op de bedrijfsvoering. Bij het nemen van dergelijke beslissingen spelen vaak de volgende vragen: • Is ons huidige systeem wel veilig? • Moeten wij “in the cloud” gaan werken? • Hoe blijven we efficiënt? • Zijn onze processen op orde? Dergelijke vragen zijn dermate cruciaal geworden binnen moderne bedrijven, dat ze in de toekomst moeilijk in staat zullen zijn te overleven zonder professionals op het gebied van IT-management. Er is dus kennis en expertise vereist van bedrijfsprocessen en van IT-processen, die de motor zijn voor innovatie en verandering. Inside Consultancy zorgt voor de juiste begeleiding bij het nemen van de juiste beslissingen.

Consultancy is OUR business!

IT-consultants van Inside Consultancy hebben ruimschoots ervaring om te komen tot een degelijk en betrouwbaar advies, dat pragmatisch is en anticipeert op de strategie van de organisatie. Om de IT consultant te vinden die past bij de opdracht en voldoet aan de wensen en behoeften van u als klant doen wij een uitgebreide inventarisatie en stellen objectief vast waar de consultant in het advies rekening mee moeten houden. De belangrijkste taak is een zo efficiënt mogelijk advies te geven, dat uiteindelijk ook uitvoerbaar is. Inside Consultancy voorziet zowel de grootste organisaties, als het midden- en kleinbedrijf van de juiste IT professional, ongeacht de omvang en complexiteit van het project. Inside Consultancy slaagt erin om de perfecte match te maken tussen project en consultant voor een optimaal resultaat.

Inside management as a service!

Uw organisatie heeft haar toekomstige strategie goed vastgesteld en in heldere doelen op papier gezet. De vraag die vaak gesteld wordt door directie en management is: “Hoe kan IT nu een maximale bijdrage leveren aan het realiseren van deze doelen?”. Inside Consultancy heeft de bouwstenen om van een business strategie naar een informatie plan te vertalen en vervolgens naar een operationeel plan. Inside Consultancy helpt u op het terrein van strategisch IT-management met helder advies maar ook met een pragmatische aanpak die succesvol uitvoerbaar is.